De bomenprikker

Waar staan straks de 100 extra bomen in Zwijndrecht?

Van 17 tot en met 31 januari kon u via de bomenprikker een plek aanwijzen waar u graag 1 of meerdere bomen zou zien. De gemeente heeft de aangewezen plekken bekeken. En voor alle 100 bomen een plek gevonden. De bomen worden in maart en april geplant.

De kaart bekijken

In totaal zijn er 240 plekken aangewezen en worden de 100 extra bomen verspreid door Zwijndrecht geplant. Klik op de knop hieronder om de kaart met aangewezen plekken te bekijken.

Keuzes

Er zijn veel plekken aangewezen. Op veel van deze plekken kon ook een boom worden geplant. Daarom moesten er keuzes worden gemaakt. De gemeente koos juist voor de aangewezen plekken waar extra groen het meeste nodig is. Ook is het belangrijk dat de bomen verspreid over Zwijndrecht worden geplant.

Op sommige aangewezen plekken kon geen boom worden geplant. Op deze plekken lagen kabels en leidingen in de weg of staan werkzaamheden of ontwikkelingen op de planning.

Meer groen

De bomen worden tijdens het komende plantseizoen van maart tot mei geplant. De gemeente plant de bomen omdat we steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan langdurige droogte en hitte in het voorjaar en de zomer. Bomen zorgen onder andere voor zuurstof, schone lucht, extra verkoeling en een betere bodemkwaliteit.

De bomenprikker is 1 van de acties uit het duurzaamheidsprogramma. In dit programma staat hoe we samen met inwoners en ondernemers zorgen voor een groener en klimaatbestendiger Zwijndrecht.

Vragen?

Heeft u vragen over een door u aangewezen plek? Maak dan een melding via Fixi.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Gaat de gemeente op alle aangewezen plekken een boom planten?

De gemeente gaat in totaal 100 bomen planten. Bomen worden niet zo maar geplant. Nadat de mogelijke plekken zijn aangewezen, gaat de gemeente deze beoordelen. Hierbij wordt onder andere gelet op kabels en leidingen onder de grond, plannen voor de toekomst en geplande werkzaamheden.

Waar kan geen boom worden geplaatst?

Er kunnen geen bomen worden geplaatst op plekken waar:

  • kabels en leidingen onder de grond zitten;
  • de gemeente andere plannen voor heeft;
  • werkzaamheden gepland zijn;
  • een dijk is;
  • de grond niet van de gemeente is.

Wat gebeurt er als er op meer dan 100 plekken bomen geplant kunnen worden?

Als blijkt dat er meer dan honderd geschikte plekken zijn dan kiest de gemeente voor de aangewezen plekken waar extra groen het hardste nodig is. Bijvoorbeeld omdat op deze plekken de meeste verharding is.

Wanneer worden de bomen geplant?

De bomen worden tijdens het aankomend plantseizoen van maart tot mei geplant.