Meer weten

Met zijn allen gebruiken wij heel veel grondstoffen en putten we de aarde uit. Grondstoffen worden steeds schaarser en één derde van ons voedsel wordt weggegooid! Dat moet anders en daarom zetten wij ons in voor een circulaire economie. Wat dat is? In een circulaire economie streven we ernaar om kringlopen te sluiten. Dit houdt in dat producten en materialen herbruikbaar zijn en dat ervoor wordt gezorgd dat deze materialen in de toekomst weer opnieuw worden gebruikt. Je haalt de producten na gebruik uit elkaar en gebruikt de grondstoffen opnieuw. Op deze manier sparen we het milieu. We gaan dus meer hergebruiken, repareren en delen met elkaar.

Nog beter dan hergebruiken is natuurlijk minder gebruiken. Dus denk na voordat je iets koopt of het werkelijk nodig is. Of koop een zo duurzaam mogelijk product van natuurlijke grondstoffen en zo mogelijk ook lokaal geproduceerd. Ook kan je ervoor kiezen tweedehands te kopen, dat is duurzamer dan een nieuw product kopen.

Afval vermijden, hergebruiken, spullen delen of huren, overbodige spullen weggeven, verkopen of ruilen, repareren in plaats van weggooien en vooral consuminderen dragen bij aan een duurzamere en circulaire maatschappij.

Wil je meer lezen over een circulaire economie?
Kijk dan ook eens op de volgende websites:

RVO

Milieu Service Nederland

Milieucentraal