Beleid & subsidies

Beleid

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.