EnergieEducatie – Bereid leerlingen voor op de energietransitie!

Voor het basisonderwijs en voorgezet onderwijs. Bereid leerlingen voor op de energietransitie.

Ga voor EnergieEducatie!

Waarom? Het energievraagstuk is omvangrijk en complex. Vrijwel dagelijks zien, horen en lezen we nieuws over de noodzaak om energie te besparen en om te schakelen naar een duurzame energievoorziening. Noodzakelijk voor een duurzame toekomst. En de toekomst: dat zijn de leerlingen die nu op school zitten. Om hen goed voor te bereiden op de energietransitie, is bewustwording, kennis en handelingsperspectief nodig. EnergieEducatie dus!

Voor wie:

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Lesaanbod:

Er is een divers aanbod. Denk aan ‘Energieke Scholen’, een lesprogramma waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Ook zijn er leskisten. Om je te helpen bij het maken van een keuze uit het aanbod op het thema ‘energie’, vind je via de link hieronder een overzicht van kwalitatief goede educatieve producten voor het basisonderwijs, aanbevolen door het landelijk netwerk van Natuur- en MilieuEducatiecentra (NME).

Bekijk het aanbod