Waarom het klimaat belangrijk is

Groen is van groot belang voor inwoners, ondernemers, maar ook voor dieren en de natuur zelf. Groen heeft veel positieve effecten op onze leefomgeving en is van ongekende waarde voor een gezond leefklimaat.

Door de gemeente te vergroenen en dus minder verharding toe te passen zorgen we ervoor dat het een prettigere omgeving wordt om te leven. Groen houdt regenwater vast en warme dagen is het in een groene omgeving een stuk koeler. Planten trekken insecten aan, zoals bijen en vlinders. Dus het helpt ook nog eens voor de biodiversiteit! En een groene tuin heeft ook nog eens een positief effect op de gezondheid; want wie drinkt nu niet graag z’n koffie in een groene omgeving, met het geluid van vogels, het gezoem van bijen en de geur van rozen?

Groen doen we samen!

Identiteit van Zwijndrecht

Groen is onlosmakelijk verbonden aan de identiteit van Zwijndrecht. Groen levert een belangrijke bijdrage aan wat we zijn en willen zijn als gemeente en aan bijzondere beeldbepalende plekken.

Gezondheid

Groen draagt bij aan een betere gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Groen in de leefomgeving kan bewoners stimuleren gezonde fysieke activiteiten te ondernemen, zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Op deze manier draagt groen bij aan het voorkomen van ziekte. Kinderen in groene wijken hebben minder vaak last van overgewicht, waarschijnlijk omdat zij meer tijd besteden aan buiten spelen.

Leefbaarheid

Een leefbare buitenruimte is over het algemeen een schone, hele en veilige buitenruimte waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen en waarmee je tevreden bent. Groen speelt hierbij een grote rol. Groen verbindt mensen; samen met de handen in de aarde en samen zorg dragen voor groeiende planten. Groene buurtinitiatieven halen mensen uit hun sociale isolement en zorgen voor beter contact tussen buurtgenoten.

Biodiversiteit

Hoe gevarieerder het aanbod is van groen, hoe meer leven er aangetrokken wordt en hoe hoger de biodiversiteit is. Onder biodiversiteit verstaan we de rijkdom van de natuur; de grote verscheidenheid aan levensvormen. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Dit heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen voor onze leefomgeving, maar ook voor onze voedselvoorziening.

Klimaat

Groen kan overlast door klimaatverandering verzachten en voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van hevige regen en hittestress (het koelen van oververhitte pleinen en straten). Voor meer informatie hier over kun je vinden bij het thema klimaat