Baggeren: waarom, waar en wanneer?

23 dec 2023

Alle sloten en singels in Zwijndrecht en Heerjansdam worden één keer in de acht jaar uitgebaggerd. Dat geldt voor alle watergangen in het buitengebied én in de wijken. Van december 2023 tot en met februari 2024 worden de watergangen van Heer Oudelands Ambacht, Bakestein en Noord gebaggerd.

Goed voor planten, vissen en waterdieren

Alle watergangen houden we graag schoon. Door afgevallen bladeren en plantenresten ontstaat er een laag slib, de zogenaamde bagger. Teveel bagger zorgt ervoor dat het water niet goed kan stromen en de kwaliteit van het water achteruit gaat. Dat is niet goed voor het leven in en om het water. Door het verwijderen van de bagger krijgt het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en waterdieren.

Bij de baggerwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Denk daarbij aan de mensen die aan het water wonen, maar zeker ook de natuur.


Baggerwerkzaamheden Heer Oudelands Ambacht en Noord

Van december 2023 tot en met februari 2024 worden de sloten en singels van de Heer Oudelands Ambacht, Bakestein en Noord gebaggerd. Tijdens het onderhoud wordt alle bagger van de bodem geschept en afgevoerd. Een kraanwagen doet dit vanaf de kant. Een vrachtwagen staat klaar om de bagger naar een baggerdepot te brengen.

In alle sloten en singels wordt een gedeelte van de bodem met rust gelaten. Zo kunnen de vissen en waterdieren schuilen en zich verder voortplanten. Alle overhangend groen (bomen en planten), tenminste tot 4 meter boven de waterlijn, wordt gesnoeid.

De gemeente en het waterschap: wie doet wat?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle hoofdwatergangen. Dit zijn de grote en brede singels die een belangrijke rol spelen bij de afvoer van regenwater. De gemeente is verantwoordelijk voor de kleinere sloten en singels. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken voeren het waterschap en de gemeente de werkzaamheden in dezelde periode uit.

Het baggeren wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van der Lee BV uit Bruchem.