Bufferblocks vangen regenwater op

19 okt 2021

Op dit moment werkt de gemeente Zwijndrecht aan de herinrichting van de Jeroen Boschlaan. Bij deze herinrichting wordt er rekening gehouden met waterberging door het plaatsen van zogenoemde bufferblocks.

Deze bufferblocks vangen bij regenval het water op en laat het water langzaam in de bodem zakken. Het toepassen van de bufferblocks is een pilot. Als het een succes blijkt, zal de gemeente het bij meerdere projecten toepassen.

Met de plaatsing van de bufferblocks dragen we bij aan een klimaatadaptieve toekomstbestendige gemeente.

Klimaatbestendig en waterrobuust

Hevige hoosbuien zijn het bewijs dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de leefomgeving. Bij de (her)inrichting van de wijken houdt de gemeente rekening met klimaatbestendigheid en waterrobuustheid.

De gemeente past verschillende methodes toe die moeten zorgen voor waterberging. Er wordt vooral gekeken naar de manier waarop je water kunt bergen op parkeerplekken.

Ook onderzoekt de gemeente breed hoe om te gaan met de bodem en hoge waterstanden in Zwijndrecht.