Circulair word je zo!

9 jun 2021

Mensen spelen een belangrijke rol op weg naar een circulaire economie. In de ideale situatie worden minder nieuwe goederen geproduceerd, gebruiken we bestaande goederen effici├źnter en langer, en delen we meer in plaats van dat we wat nieuws kopen. En is een product uiteindelijk op? Dan gooien we het gescheiden weg, zodat het gerecycled kan worden en als grondstof voor nieuwe producten kan dienen.

Klinkt goed toch? Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Een mooie strategie hiervoor is de zogenaamde R-ladder. In het kort draait het hier om Reduce (verminderen van consumptie), Re-use (levensduur van producten verlengen) en Recylce (materialen opnieuw gebruiken).

Hieronder alle stappen van de R-ladder:
R1. Refuse en Rethink  (afwijzen en heroverwegen of je een product wel nodig hebt)
R2. Reduce (verminderen van grondstoffen tijdens productie)
R3. Re-use (hergebruiken van afgedankte nog goed te gebruiken producten)
R4. Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose (repareren, opknappen, reviseren en hergebruiken)
R5. Recycling (materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde of mindere kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof)
R6. Recover (verbranden van materialen met energieterugwinning)