Drechtsteden 100% aardgasvrij: samen maken we vaart!

29 jan 2024

Drechtsteden 100% aardgasvrij: samen maken we vaart!
Op 25 januari ondertekenden wethouders en bestuurders van de Drechtstedengemeenten, woningcorporaties, Provincie Zuid-Holland, Stedin en HVC het versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij. Het doel is om vóór 2050 energieneutraal te zijn en om deze ambitie samen te realiseren. Om dat te bereiken versnellen al deze partijen het aardgasvrij maken van gebouwen. Hoe zij dit gaan doen, staat in het versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het organiseren van financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor de financierbaarheid van het warmtenet;
  • het creëren van meer bewustzijn en draagvlak in de samenleving voor de warmtetransitie en het verduurzamen van het eigen vastgoed;
  • het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat beschreven hoe de wijk aardgasvrij wordt.

Jacqueline van Dongen (wethouder Duurzaamheid en Openbare ruimte):

“Met het Versnellingsprogramma zetten we samen de schouders onder de warmtetransitie in Zwijndrecht en de Drechtsteden. Want er moet ruimte beschikbaar blijven op het elektriciteitsnetwerk voor nieuwe woningen, bedrijven of elektrisch transport. Daarom is het belangrijk dat we huizen en gebouwen waar warmtenet een goede optie is, ook echt gaan aansluiten. In Zwijndrecht zijn we afgelopen zomer begonnen met de aanleg van het warmtenet in Walburg en Kort Ambacht. Verder actualiseren we de transitievisie warmte en starten we met maken van wijkuitvoeringsplannen. Op naar duurzame warmte!”