[Gesloten] Gebruik de bomenprikker

17 jan 2024

Waar staan straks de 100 extra bomen in Zwijndrecht?

Zwijndrecht gaat voor groen. Daarom plant de gemeente 100 extra bomen. Plant u mee? Gebruik de bomenprikker en wijs een plek aan waar u graag een boom ziet. Wees er snel bij. Bij 400 gekozen plekken, gaat de bomenprikker dicht.

De bomenprikker is dicht. De gemeente beoordeelt de aangewezen plekken.

Meer groen

De gemeente plant de bomen omdat we  steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan langdurige droogte en hitte in het voorjaar en de zomer. Of aan flinke regenbuien die zorgen voor wateroverlast. Bomen zorgen onder andere voor zuurstof, schone lucht, extra verkoeling en een betere kwaliteit van de bodem. De meest duurzame airco die er bestaat. Ook spelen ze een belangrijke rol in het opvangen en vasthouden van regenwater, zodat het langzaam in de bodem kan zakken. En dat niet alleen. Een boom is natuurlijk ook een mooie groene toevoeging aan de omgeving en mooi om naar te kijken.

Een plek aanwijzen? Zo werkt het

  1. Ga naar de bomenprikker.
  2. Vul de gegevens in.
  3. Kies een plek waar volgens u een boom geplant mag worden.
  4. De gemeente beoordeelt de aangewezen plekken. Dit duurt 3 weken.
  5. De gemeente plant 100 extra bomen op plekken waar dit mogelijk is.

Bekijken en planten

Als er 400 plekken voor bomen zijn aangewezen dan bekijkt de gemeente of de bomen veilig op die plekken geplant kunnen worden. Op plekken die te dicht bij de erfgrens liggen, waar veel kabels of leidingen liggen, of waar binnenkort werkzaamheden starten kunnen niet altijd bomen worden geplaatst. Op dijken en stukken grond die niet van de gemeente zijn, worden deze 100 extra bomen ook niet geplaatst.

Groener en klimaatbestendiger Zwijndrecht

De 100 bomen planten we tijdens het aankomend plantseizoen van maart tot mei. De bomenprikker is 1 van de acties uit het duurzaamheidsprogramma. In dit programma staat hoe we samen met inwoners en ondernemers zorgen voor een groener en daarmee klimaatbestendiger Zwijndrecht.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Gaat de gemeente op alle aangewezen plekken een boom planten?

De gemeente gaat in totaal 100 bomen planten. Bomen worden niet zo maar geplant. Nadat de mogelijke plekken zijn aangewezen, gaat de gemeente deze beoordelen. Hierbij wordt onder andere gelet op kabels en leidingen onder de grond, plannen voor de toekomst en geplande werkzaamheden.

Waar kan geen boom worden geplaatst?

Er kunnen geen bomen worden geplaatst op plekken waar:

  • kabels en leidingen onder de grond zitten;
  • de gemeente andere plannen voor heeft;
  • werkzaamheden gepland zijn;
  • een dijk is;
  • de grond niet van de gemeente is.

Wat gebeurt er als er op meer dan 100 plekken bomen geplant kunnen worden?

Als blijkt dat er meer dan honderd geschikte plekken zijn dan kiest de gemeente voor de aangewezen plekken waar extra groen het hardste nodig is. Bijvoorbeeld omdat op deze plekken de meeste verharding is.

Wanneer worden de bomen geplant?

De bomen worden tijdens het aankomend plantseizoen van maart tot mei geplant.