Nieuw Duurzaamheidsprogramma 2024 – 2027 van Gemeente Zwijndrecht nu beschikbaar!

20 okt 2023

Het duurzaamheidsprogramma voor de periode 2024 – 2027 is nu beschikbaar om te downloaden. Dit ambitieuze programma laat zien hoe we samen stapsgewijs werken aan een duurzamer Zwijndrecht, waar het prettig wonen en werken is en blijft.

Verduurzamen van Zwijndrecht is een enorme uitdaging. De gemeente heeft in het Programma Duurzaamheid 2024-2027 de ambities voor de komende jaren vastgelegd. Het programma is tot stand gekomen met hulp van inwoners. Verduurzamen is een opgave voor de gemeente én haar inwoners.

Voor het opstellen van het programma is de gemeente uitgebreid in gesprek gegaan met inwoners om hun wensen, zorgen en ideeën rondom duurzaamheid in kaart te brengen. De afgelopen twee maanden zijn medewerkers van de gemeente op verschillende plekken in Zwijndrecht en Heerjansdam de straat op gegaan om het gesprek aan te gaan. Met opvallende borden en interessante vragen werd de aandacht getrokken voor de thema’s klimaat, energie en circulariteit. Daarnaast is er een informatieve avond over duurzaamheid in het gemeentehuis georganiseerd. Gelijktijdig werd een digitale enquête gelanceerd, die bijna 200 keer is ingevuld. De gemeente is blij met alle inbreng. De inzichten zijn verzameld en verwerkt in het nieuwe programma.

Het programma zet in op drie duurzame ambities:

Energieneutraal

Opwekken van hernieuwbare energie

Klimaatadaptief

Voorbereiden op extreem weer

Circulaire economie

Zo min mogelijk afval

Samen bouwen aan duurzaam en bloeiend Zwijndrecht

De komende jaren gaat de gemeente hard aan de slag om dit programma uit te voeren. Uiteraard in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Gezamenlijk bereiken we een groter effect.

Ben je nieuwsgierig naar het programma?  Download hier het Programma Duurzaamheid 2024-2027

De gemeente kijkt ernaar uit om samen te bouwen aan een duurzaam en bloeiend Zwijndrecht!