Samen vol energie op weg naar een aardgasvrij Zwijndrecht

10 jun 2021

Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Eind mei heeft het college van B&W ingestemd met de concept Transitievisie Warmte 2021. Op dinsdag 15 juni bespreekt de gemeenteraad het document.

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte is per wijk onderzocht welk warmteoplossing de laagste totale kosten heeft en op wat voor termijn die te realiseren is. Ook is er gekeken naar de duurzaamheid van de oplossing en de impact op de openbare ruimte. Voor iedere buurt is een route uitgestippeld met het perspectief voor aardgasvrije warmte en een fasering op hoofdlijnen. Ook zijn met inbreng van bewoners, raadsleden, betrokken partnerorganisaties en andere Drechtsteden uitgangspunten opgesteld. Belangrijkste uitgangspunt is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat iedereen mee kan doen. Op dit moment is dat nog niet overal het geval.

Visie, geen besluit

De Transitievisie Warmte is een visie. Het is dus geen definitief besluit over wat het alternatief voor aardgas in een wijk wordt of wanneer een wijk uiterlijk van het aardgas afgaat. Dat besluit wordt per wijk samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties genomen in wijkuitvoeringsplannen.

Meer weten?

De Transitievisie is te downloaden op www.zwijndrecht.nl/duurzaam. Hier is ook een korte samenvatting van het document te vinden. Heb je vragen? Er is een uitgebreide lijst met vragen & antwoorden opgesteld over aardgasvrij. Deze vind je ook op www.zwijndrecht.nl/duurzaam.