Wat vind jij een waardevolle boom? Meld ‘m aan!

4 jun 2022

In gemeente Zwijndrecht staan bijzondere bomen die bewaard moeten blijven en extra bescherming verdienen. Zulke bomen worden waardevolle bomen genoemd, omdat ze veel toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Of omdat ze een bijzondere betekenis hebben voor de inwoners. Het kan een grote boom zijn, maar ook een boom van een bijzondere soort.

Waardevolle bomenlijst

De gemeente Zwijndrecht gaat een lijst opstellen waar deze particuliere waardevolle bomen op staan, zodat de bomen ook in de toekomst behouden blijven. De bomen die op deze lijst staan zijn beschermd en er is een vergunning nodig om de boom te kappen. Wil jij een particuliere boom beschermen, omdat deze bijzonder is voor jou of de buurt? Meld de boom dan aan!

Voorwaarden voor waardevolle bomenlijst

Om op de waardevolle bomenlijst terecht te komen moet de particuliere boom aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • De boom is belangrijk voor het beeld in de omgeving
  • De boom heeft een cultuurhistorische waarde
  • De boom heeft een bijzondere vorm
  • De boom is een bijzondere soort

De boom moet op particuliere grond staan (in de tuin of erf).
Daarnaast moet de boom een verwachte minimale levensduur hebben van 10 jaar.

Kapvergunning

De particuliere bomen die op de waardevolle bomenlijst staan zijn beschermd. Er is dus een kapvergunning voor nodig om deze bomen te mogen kappen.

Jaarlijkse controle

De bomen die op de waardevolle bomenlijst staan krijgen elk jaar een gratis boomcontrole, waarbij de gezondheid van de boom gecheckt wordt. De boomcontrole wordt door de gemeente uitgevoerd. Het onderhoud aan de boom dient de eigenaar van de boom te doen.

Aanmelden

Je kunt een waardevolle boom aanmelden door een mail te sturen naar wijkbureau@zwijndrecht.nl. Vermeld daarbij:
– Je naam
– Locatie van de boom
– Soort boom (indien bekend)
– Persoonlijke toelichting waarom jij vindt dat de boom op de waardevolle bomenlijst moet staan
– Foto van de boom (optioneel)