Wanneer wordt het gras gemaaid?

5 jul 2023

Zwijndrecht is een groene gemeente. Verspreid door de gemeente is veel gras te vinden. Het openbare gras wordt door de gemeente gemaaid. Hoe vaak we dat doen, is van verschillende dingen afhankelijk. Denk hierbij aan de groei, maar ook het doel van het groen, hoe we willen dat het eruit ziet en de plek.

De komende jaren investeert Zwijndrecht in groen dat ruimte biedt voor een gezonde leefomgeving voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers of een bijenlint. Dit is belangrijk omdat bijenpopulaties wereldwijd onder druk staan. Dat terwijl bestuivende insecten een belangrijke rol spelen in het bestuiven van planten. Dit zorgt er namelijk voor dat fruit, groenten en zaden kunnen groeien. Tot slot zorgt groen ervoor dat regenwater langzaam de grond in kan zakken. Hierdoor staat er minder water op straat als het een langere tijd hard regent.

Een puzzel

Als we het hebben over openbaar gras dan hebben we het over gazons, grasvelden, bermen en oevers. Deze verschillende typen groen, worden op verschillende manieren onderhouden. Het korte gras wordt over het algemeen wekelijks gemaaid. Tenzij het droog of te nat is.  Het gaat dan om druk bezochte plekken of plekken waar zicht belangrijk is, zoals bijvoorbeeld kruispunten of oversteekplaatsen. Het andere gras maaien we twee keer per jaar. Denk hierbij aan de natuurvriendelijke oevers, het bijenlint of het groen in het buitengebied.

Bepalen welk gras laag of hoog moet zijn is een hele puzzel. We willen overlast voorkomen. Tegelijkertijd willen we de natuur zoveel mogelijk de ruimte geven. Het blijft maatwerk. Over het algemeen geldt: laag waar het moet, hoog waar het kan.

Vragen

Wordt al het gras hetzelfde onderhouden?
Nee. Naast dat er verschil is tussen hoog en laag gras, wordt ook niet ieder grasveld anders gemaaid. Een sportveld wordt bijvoorbeeld vlakker gemaaid dan een gazon waarop gepicknickt kan worden.

Wordt er minder vaak gemaaid vanwege bezuinigingen?
Er wordt minder gemaaid omdat we de natuur de ruimte willen geven. Dit komt de biodiversiteit en hiermee de natuur ten goede. Niet omdat er sprake is van bezuinigingen.

Waarom laten jullie het gras even liggen nadat het is gemaaid?
Op sommige plekken groeien bloemen en planten tussen het groen. Door het gras even te laten liggen, hierdoor hebben zaden de tijd om eruit te vallen. Daar profiteren we later van.