We willen dat het fijn wonen, werken en verblijven blijft in Zwijndrecht. Ook als het een langere tijd heftig regent of juist droog is. Daarom werkt de gemeente dagelijks aan oplossingen om nóg beter voorbereid te zijn op de toekomst. En natte voeten te voorkomen. Bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers.

Een natuurvriendelijke oever is een vlakke oever die zo is ingericht dat planten en dieren de ruimte krijgen. Waar groen op steile oevers (bijna) niet de kans krijgt om te groeien, is dit bij een natuurlijke oever wél het geval. De bloeiende planten en het riet hebben een belangrijke functie, het is namelijk voor verschillende insecten en kleine dieren een fijne plek om te nestelen, schuilen of voedsel te vinden. Tot slot is er door de vlak aflopende oever extra ruimte voor water als het hard regent en zakt het regenwater via het groen van de oever makkelijker de grond in.

Hoe onderhouden we natuurvriendelijke oevers?
Bij natuurvriendelijke oevers geven we de natuur meer de ruimte. Dat betekent ook dat we deze oevers anders onderhouden dan gazons. Een natuurvriendelijke oever wordt minder vaak gemaaid. Zo kunnen (wilde) bloemen groeien en verwoesten we geen nesten of schuilplaatsen. Natuurlijk voorkomen we overlast. Daarom houden we de begroeiing wel in de gaten en maaien we als dit volgens de richtlijnen nodig is.

De voordelen van een natuurvriendelijke oevers
Een vlakkere oever met meer groen heeft verschillende voordelen:

  • Het biedt meer ruimte voor dieren en insecten. Denk hierbij aan waterdieren, vissen en vogels.
  • In het ondiepe water, dus op de oever, groeien oeverplanten en onderwaterplanten. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het water dat hierdoor bijvoorbeeld minder snel stinkt.
  • In natte periodes kan er meer water blijven staan. Omdat de oever niet steil naar beneden loopt, is er meer ruimte voor extra water.
  • Het regenwater zakt in het groen in de grond.

Welke dier- en plantensoorten wonen in een natuurvriendelijke oever?
In ondiepe waters komen veel plantensoorten voor. Deze zijn belangrijk voor de dieren die in en om het water leven. Niet alleen om te eten. Ook om te schuilen. Planten die veel bij de oever voorkomen zijn de waterlelie en de gele plomp. Op de oever zie je vaak de lisdodde en riet. De natuurlijke, bloemrijke omgeving trekt verschillende insecten en kleine dieren aan. Waaronder zangvogels en kleine reigersoorten. Met een beetje geluk, laat zelfs het blauwborstje zichzelf zien.