Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwijndrecht Gaat Duurzaam verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer je de klimaatlabel-tool invult, en enkel met betrekking tot het specifieke doel waarvoor de klimaatlabel-tool dient. Ook gebruiken we geen social media plugins. Zwijndrecht Gaat Duurzaam bewaart je ingevoerde gegevens (postode, huisnummer, zelfgekozen naam en ondernomen maatregelen) anoniem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwijndrecht Gaat Duurzaam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je aangeeft dat je niet langer wilt dat we je gegevens berwaren zullen we je gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwijndrecht Gaat Duurzaam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwijndrecht Gaat Duurzaam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Zwijndrecht Gaat Duurzaam gebruikt voor statistische overzichten Google Analytics-cookies en heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd en het delen van gegevens is gedeactiveerd. Zwijndrecht Gaat Duurzaam gebruikt geen IP-adressen voor statistieken. De informatie die wordt verzameld is anoniem. Zwijndrecht Gaat Duurzaam gebruikt de verzamelde informatie alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Daarnaast gebruikt Zwijndrecht Gaat Duurzaam een cookie om je favoriete maatregelen op te slaan, en om het in de klimaatlabel-tool ingevoerde adres in je browser op te slaan. Zwijndrecht Gaat Duurzaam gebruikt nooit gegevens om individuele bezoekers te identificeren.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Voor het inzien of verwijderen van je gegevens en voor het maken van bezwaar kan je mailen naar info@ateliergroenblauw.nl.